Tuesday, March 1, 2011

Ozlem

Kızgın yağda kavrulan soğan kokusu bana huzur verir. Pek çok insan bu kokuyu sevmez.
Oysa bu koku, bir evin yuva olduğunun işaretiymiş. Ocak yanıyor, yemek pişiyor
demekmiş. Başımı annemin göğsüne dayadığım zaman içime çektiğim, onun üzerine sinmiş
bu kokuydu işte.Meğer hayat dolarmış ciğerlerime.Bunu evinden, annesinden,çocukluğundan uzak kalınca anlarmış meğer insan

.